Måleraflæsning

Vandværket udsender aflæsningskort én gang om året. Det sker sidst i december måned til brug for aflæsning af vandmåleren pr. årsskiftet. Du indberetter målerstanden på www.ullerodvand.dk, via telefon eller ved at sende kortet retur. Når vandværket har modtaget aflæsningstallet, bliver årets vandforbrug endeligt opgjort, og en eventuel saldo bliver indregnet i á conto regningen for næste år.

Husk at overholde fristen der står på aflæsningskortet. Har vi ikke modtaget aflæsningstallet inden fristen udløber, er vi nødt til at skønne dit forbrug, og der tillægges et gebyr på kr. 200,- på den næste regning.

Husk at overholde fristen der står på aflæsningskortet. Har vi ikke modtaget aflæsningstallet inden fristen udløber, er vi nødt til at skønne dit forbrug, og der tillægges et gebyr på kr. 200,- på den næste regning.

Aflæsningsaftale


Hvis din måler er placeret i en brønd, kan du lave en aftale med vandværket om at få aflæst måleren. Det koster kr. 75,- pr. gang, og aftalen løber så længe, du ønsker. Du får altså ikke tilsendt aflæsningskort og skal ikke bekymre dig om fristerne.

Nye elektroniske målere


Vandværket har besluttet at udskifte ca. 1.300 vandmålere i Ullerød. Udskiftningen foretages for at få en mere korrekt aflæsning og samtidig slippe for den årlige aflæsning til vandværket. Vandmålerne aflæses automatisk og målerstanden overføres til vandværket til den årlige opgørelse. Når din vandmåler er skiftet vil du ikke mere modtage aflæsningskort. Vandværket udskifter alle målere i 2012-2014.

Copyright © 2013 Ullerød Vandværk A.m.b.a. og Pejse A/S