Målerkontrol og udskiftning

Vi kontrollerer løbende vandmålerne, for at afregningen bliver mest fair og betryggende for alle forbrugere. Kontrollen sker ved løbende stikprøvekontroller.

Udskiftning og stikprøvekontrol hvert 6. år


I praksis betyder ordningen, at der skal udtages et antal målere til kontrol hvert 6. år.
Hvis målerne godkendes af akkrediteret kontrolinstans kan alle målerne i samme parti sidde i yderligere 6 år.
Vandværkets kontrolsystem er etableret efter gældende lovbekendtgørelse.

Vandværkets kontrolsystem er etableret efter gældende lovbekendtgørelse.

Nye ultralydsmålere


Vandværket har besluttet at udskifte ca. 1.300 vandmålere i Ullerød. Udskiftningen foretages for at få en mere korrekt aflæsning og samtidig slippe for den årlige aflæsning til vandværket. De nye flowmålere med ultralyd garanterer høj målenøjagtighed, lang levetid med ca. 14-16 år og har ingen bevægelige dele. De er samtidig elektroniske og kan overføre målerstanden til vandværket til den årlige opgørelse. Målerne er miljøvenlige og danskproducerede. Foruden volumenvisning viser displayet en række informationskoder, bl.a. lækovervågning, hvormed vandspild kan opdages meget hurtigt. Når din vandmåler er skiftet vil du ikke mere modtage aflæsningskort. Vandværket udskifter alle målere i 2012-2014.

Fejl i vandmåleren


Du kan få kontrolleret vandmåleren, hvis du mener der er fejl i dit vandforbrug. Vi nedtager måleren og sender den til kontrolmåling. Samtidig opsætter vi en ny måler. Målertesten koster kr. 2.000. Hvis der er fejl på vandmåleren, betaler vandværket for målertesten og afregner samtidig et forkert forbrug.

Copyright © 2013 Ullerød Vandværk A.m.b.a. og Pejse A/S