Generalforsamling

Ullerød Vandværk a.m.b.a.

afholder
Generalforsamling
onsdag den 24. april 2013 kl. 19.00
på vandværkets adresse "Tulstrupvej 4"DAGSORDEN
 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Det reviderede regnskab 2012 til godkendelse.
 4. Revideret budget 2013 og budget 2014 til godkendelse.
 5. Behandling af indkomne forslag:
  Forslag skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen senest 10. april 2013.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
  Poul Simonsen (modtager genvalg)
  Peter Jørgensen (modtager genvalg)
  Valg af 2 suppleanter:
  Charlotte Schleiter (modtager genvalg)
  Vakant
 7. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor:
  HR Revision-Roskilde
  v/Valdemar Hansen (modtager genvalg)
 8. Eventuelt.

Bestyrelsen

Copyright © 2013 Ullerød Vandværk A.m.b.a. og Pejse A/S