Takstblad - gældende fra 1. januar 2013
      Kr. excl.
moms
Kr. incl.
moms
Driftsbidrag og statsafgift:        
Fast afgift pr. år pr. boligenhed (en-familie, sommerhus, lejlighed m.v.) Større forbrugere betaler efter nedenstående fordelingsnøgle.     820,00 1.025,00
Vandforbrug: betales efter forbrug – pr. kbm     7,20 9,00
Vandskat og drikkevandsbidrag til staten (5,46 + 0,67): efter forbrug – pr. kbm     6,13 7,66
         
Diverse gebyrer:        
Manglende oplysning af årsforbrug efter udsendt aflæsningskort
(Vandværket aflæser måler på adressen eller skønner forbrug)
    200,00 250,00
Rykkergebyr ved manglende aflæsning og betaling, pr. gang     100,00 u/moms
Lukkegebyr - hertil kommer evt. udgifter efter regning     400,00 500,00
Genåbningsgebyr - hertil kommer evt. udgifter efter regning     400,00 500,00
Ekspeditionsgebyr - kopi af årsopgørelse og øvrigt materiale, pr. gang     260,00 325,00
Opkrævning - via indlæsningsbureau (EAN-numre), pr. faktura     80,00 100,00
         
Tilslutningsbidrag:        
Inden en vandforsyning kan etableres, skal der betales et indskud/tilslutningsbidrag
til vandværket bestående af bidrag til hovedanlæg, forsyningsledning og stikledning.
         
Hovedanlægsbidrag ved fordelingstal 1        
Større forbrugere betaler efter nedenstående fordelingsnøgle.     6.000,00 7.500,00
Forsyningsledningsbidrag ved fordelingstal 1        
Større forbrugere betaler efter nedenstående fordelingsnøgle. Ved forsyning uden for område med etableret forsyningsledning, kan bidraget fastsættes efter de faktiske omkostninger.     6.400,00 8.000,00
Stikledningsbidrag (32/40 mm inkl. anboring, stophane og vandmåler)        
Ved større stikledninger kan bidraget fastsættes efter de faktiske omkostninger.     12.400,00 15.500,00
Byggevand: der betales fast afgift og kbm-forbrug som foranstående jvf. vandforsyningsregulativet § 15,2.        
Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter "indeks for ledningsarbejder pr. 1. oktober". Indeks 168,05 – 171,13.        
         

         
Årsforbrug større end 500 m3:        
Fordelingsnøgle vedr. hovedanlægsbidrag og fast afgift:     Forbrugsenheder
=
fordelingstal
Boligenhed (en-familiebolig, ejerlejlighed, sommerhus, andelsbolig, lejlighed) samt forretning og andre småerhverv     1,0
         
Ved årsforbrug større end 500 kbm stiger fordelingsnøglen fra 1,0 med 0,5 hver gang forbruget overskrider en progressiv skala med 250 kbm. Interval første gang ved 501 kbm. Således:        
         
årsforbrug 501 - 750 kbm     1,5
årsforbrug 751 - 1000 kbm     2,0
årsforbrug 1001 - 1250 kbm     2,5
årsforbrug 1251 - 1500 kbm     3,0
årsforbrug 1501 - 1750 kbm     3,5
årsforbrug 1751 - 2000 kbm     4,0
årsforbrug 2001 - 2250 kbm     4,5
årsforbrug 2251 - 2500 kbm     5,0
      o.s.v.
         

Copyright © 2013 Ullerød Vandværk A.m.b.a. og Pejse A/S