Vandkvalitet

Det grundvand, vi bruger til drikkevand, stammer fra nedbør som er strømmet ned gennem jordlagene. Undervejs i denne proces sker der nogle ændringer i vandet og der afgives bl.a. nogle naturligt forekommende stoffer som magnesium, jern og calcium til vandet. Disse naturligt forekommende stoffer måles der regelmæssigt for.

Derudover har forskellige menneskelige aktiviteter i naturen bevirket, at en række miljøfremmede stoffer også påvirker vandkvaliteten. Spild af olie, kemikalier m.v. og brug af sprøjtemidler har desværre ført til at spor af disse miljøfremmede stoffer ses i grundvandet.

Vandbehandling på vandforsyningsanlægget:


Der foretages iltning ved indblæsning af atmosfærisk luft og filtrering gennem sandfiltre.

Vandkvalitet:


Der foretages hvert år følgende analyser: .

På værket:   1 normal og 1 udvidet kontrol ved afgang værk
  1 kontrol for organiske mikroforureninger (pesticider m.v.)
   
På ledningsnettet: 4 begrænsede kontroller
  2 kontroller for uorganiske sporstoffer
   

 

Vandanalyse


Sådan læses en vandanalyse

Copyright © 2013 Ullerød Vandværk A.m.b.a. og Pejse A/S